Rideklubben

Stutsborg Rideklub er en aktiv rideklub under Dansk Rideforbund. Stutsborg Rideklub lejer sig ind på Stutsborg Rideskole.
Rideklubben har omkring 650 medlemmer, langt de fleste er børn og unge under 25.
Stutsborg Rideklub har i samarbejde med rideskolen fokus på at være en bredde klub og vores aktiviteter er målrettet dette.

Rideklubben tilbyder sine medlemmer en række aktiviteter, gerne i samarbejde med rideskolen. Vi forsøger at få lavet arrangementer til alle aldersgrupper og efter deres ridemæssige niveau. Se vores aktivitetskalender.

Rideklubben har en lejekontrakt med ejerne af rideskolen, men i dagligdagen samarbejder vi om at få et sikkert og trygt sted at færdes både for heste og ryttere. Rideklubben yder tilskud til ekstra undervisere på rideskoleholdene, hjælp i stalden og gratis første prøvetime. Derudover tilbydes stævner både i spring og dressur, kurser, foredrag og ture.
Rideklubben giver også tilskud til ridelejrene i sommerferien herunder stævner i de forskellige breddeaktiviteter f.eks ponylege, orienteringsridt, øvelser fra trec og mange andre spændende ridelege.

Rideklubben får tilskud via folkeoplysningsloven og du kan derfor ikke ride på stedet uden at være medlem af klubben.

Derudover har vi en række meget aktive og gavmilde sponsorer, der gør at rideklubben kan gøre lidt mere for medlemmerne.

Vores hovedprioritet på stedet er bredde, miljø, sikkerhed og tryghed, så alle føler sig tilpas og velkommen.

Rideklubben ledes af en bestyrelse der vælges på den årlige generalforsamling.

På undersiderne finder du en masse oplysninger om klubben.

Har du spørgsmål eller gode ideer, hører vi meget gerne fra dig
skovturskovtur