Bestyrelsen og udvalg m.m.

  Formand Dorte Paludan formand@stutsborg.dk tlf.: 20326638
  Næstformand Mie Johnsen miekjaer@hotmail.com
  Kasserer susanne Bech Sørensen kasserer@stutsborg.dk tlf.:60404316
  Sekretær Jette Blomquist jhblomq@webspeed.dk tlf. 20477256
  Julie Ehlers staevne@stutsborg.dk tlf. 23618966
  Ida Clausen
  Birgitte Moresco

  Suppleanter:
  Kamilla Mønsted
  Helga Hvidtfeldt

  Karina Simonsen som rideskolerepræsentant uden stemmeret
  Fra Ridecentret Peter og Marie Kirk Andersen uden stemmeret

  Kontakt til udvalgene:
  Stævneudvalget: Julie Ehlers// Tina Veilis/
  Sponsorudvalget: Jette Blomquist / Birgitte Moresco
  Materialeudvalget: Peter Kirk Andersen
  IT-udvalget: Dorte Paludan/ Karina Simonsen
  Aktivitetsudvalget: Dorte Paludan/Julie Ehlers/ Mie Johnsen,/ Liselotte Krøyer
  Handicapudvalget: Dorte Paludan/
  Miljøudvalg: Dorte Paludan/Ida Clausen/ Peter Kirk Andersen
  Breddeaktiviter: Karina Simonsen og øvrige undervisere samt Dorte
  Juniorudvalget Kamilla Mønsted og 6 juniorer

  Repræsentant i DRF distrikt 2 Dorte Paludan
  Repræsentant i AIU Dorte Paludan

  Kontakt til DRF og kommune m. fl. Dorte Paludan

  Er du yderlig interesseret at vide mere om bestyrelsen eller udvalgenes arbejde findes der en beskrivelse af deres arbejdsopgaver både som et underpunkt her på siden eller under vores frivillighedsstrategi. Vil du gerne vide mere eller deltage i arbejdet skal du blot kontakte et af bestyrelsens medlemmer. Der er altid mulighed for at yde en indsats, både en enkelt gang eller mere permanent. Vi vil gerne have dig med.
  Bestyrelsen:
  Formandens opgaver:
  Tidsforbrug ca. 10-15 timer om ugen, medlemskontakt, kurser, arrangementer, forhandlinger, certificeringer, dagsordner, spørgeskemaer, holde sig ajour med DIF, Rideforbund, arbejde med fremtidens tilbud og tilpasse os tiden, økonomi, tilbud, mails, ideudvikle, ajourføre hjemmesiden på klubbens del. indstillinger til priser og fondsansøgninger

  Kontakter ud af klubben:
  Tidsforbrug ca. 2-3 timer pr. uge DRF, distrikt 2, AIU, Allerød Kommune, andre klubber m.m.
  Varetage Stutsborg interesser, synliggøre klubben, forhandle tilskud, presse, styrke kontakter


  Sekretærens opgaver:
  Tidsforbrug ca. ½ time pr. uge tage referat af møder og renskrive disse. Rundsende post m.m.
  Arkiverer i mapper

  Kassererens opgaver:
  Tidsforbrug ca. 3 timer om ugen , medlemskontakt, faktura fremsendelse, rykker fremsendelse, betaling af kreditorer, bogføring samt afstemning af konti, budgetter, samt årsregnskaber.

  Næstformandens opgaver:
  Tidsforbrug ca. 3timer pr. måned. P.t. ingen særlige opgaver ud over møder og deltagelse i udvalgsarbejde.

  Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Tidsforbrug ca. 3 timer pr. måned. Mødedeltagelse og opfølgning på evt. opgaver.

  Hele bestyrelsen deltager i klargøring og oprydning til stævner og arrangementer, samt er efter aftale tilstede under disse, så således at der altid er mindst et helst flere bestyrelsesmedlemmer til stede.