Førstehjælp

Førstehjælpsudstyr findes i rytterstuen på væggen over mod udendørsbanerne over fryseren.
Der finder I også hjertestarteren. Alt fast personale har kursus i brug af hjertestarteren, så ved evt. brug kan de tilkaldes.
Der findes yderlig to førstehjælpskasser, et i dommertårn og et i Peters sadelrum, til brug ved evt. større ulykker.

Der forefindes pulverbrandslukningsudstyr i staldene samt Peters sadlerum.

Alle faste undervisere ( Marie, Peter, Karina, Julie, Tess, samt klubbens formand Dorte) har førstehjælpskursus.

Vi har også allesammen sikkerhedskurset og ved noget om forebyggelse.
Spørg derfor hvis du er i tvivl.

Ved uheld:
Stands ulykken inden den sker hvis du kan.

Giv om nødvendigt livgivende førstehjælp

Tilkald nødvendig hjælp, gør aldrig noget selv, hvis du ikke er sikker.

Når hjælpen kommer så respekter deres viden, giv plads og gør hvad du bliver bedt om uden at spørge.

Bliv altid hos den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet.

Der er opslag med telefonnr på opslagstavlen. Alarm 112


Husk forebyggelse er den bedste hjælp, så tænk dig altid om og bevar fokus på hest/ pony
Åbn altid døren heltÅbn altid døren helt