NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind.
VI SYNTES I SKAL SLÅ ET SMUT FORBI OG SE :)

STUTSBORG ridecenter

BEREDSKABSPLAN VED BRAND

Tænk dig om, så risikoen for brand minimeres.

Ryg ikke og brug aldrig åben ild i staldene, ridehusene eller i nærheden hø og halm.

Rygning er kun tilladt udenfor rytterstuen(SMØLFEN).

Glas og andre objekter kan også antænde, så lad det aldrig ligge og flyde.

Hvis uheldet er ude og der opstår brand følges følgende beredskabsplan:

Ved større brand alarmeres brandvæsenet på tlf.nr. 112 og følg derefter planen
Er det en lokal mindre brand, brug pulverslukkerne der findes: i den Blå stald, den grønne stald, i begge ender af ponystalden, i den lille ponystald samt i Peters sadelrum.

Alarmerer personalet Peter: 24 211 811, Karina: 21 266 716 og eventuelt brandvæsen på tlf.: 112

Få alle børn ud af det pågældende afsnit, for nærmeste voksne til at samle dem på springbanen.

Få voksne med kendskab til heste til at lukke hestene ud, kan det nås skal de på fold, ellers blot ud af stald afsnitet.

Ved voldsom røgudvikling skal det forhindres at der går mennesker ind i området.

Overvej om det er nødvendigt at få mennesker og heste ud af de øvrige staldafsnit og ridehuse.

Få biler væk fra gårdspladsen, så de ikke er i vejen for brandvæsenet.

Følg alle anvisninger fra brandvæsen og personale.

Hjælp med at sikre børn og unge.

Der er førstehjælpsudstyr i Rytterstuen, dommertårn, depot og Peters sadelrum.

Falck efterser regelmæssigt alle pulverslukker.
 
 

Instagram@strkrideklub