NYHEDER

EVENTS

VIDEOER

Se mere på vores youtube kanal.

Der er stadig gang i vores Youtube kanal, der kommer med jævne mellemrum nye videoer ind.
VI SYNTES I SKAL SLÅ ET SMUT FORBI OG SE :)


 

STUTSBORG FRA A TIL Z 

INFORMATIONER OM ALT MULIGT PRAKTISK FRA BÅDE RIDESKOLE OG RIDEKLUB

 
Stutsborg Rideklub fra A-ZFor at du lettere kan finde dig til rette, har vi fremstillet en lille brochure med omtale af de mest almindelige forhold på Stutsborg. Brochuren finder du i fysisk form i rytterstuen. Indholdet er gengivet i denne artikel.

Vi har naturligvis ikke fået alt med; men du er til enhver tid velkommen til at få afklaret dine tvivlsspørgsmål hos bestyrelsen

Det kan selvfølgelig se overvældende ud med alle de hensyn, som vi beder dig tage - MEN vi håber på din forståelse. Det er kun af hensyn til din sikkerhed og hestenes velbefindende.

Du vil helt sikkert opleve Stutsborg Rideklub som et aktivt sted. I det daglige er der ryttere fra den tidlige morgenstund til sent om aftenen. Herudover arrangerer klubben sportslige arrangementer for elite såvel som for bredden.


Arbejdsweekender afholdes én eller 2 gange i sommerhalvåret med henblik på at vedligeholde klubbens materiale.

Arrangementer afholdes i det omfang kalenderen tillader det. På en normal sæson vil klubben arrangere kurser, foredrag og orienteringsmøder m.m. efter behov. Se i øvrigt "stævner".

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen. En liste over medlemmer finder man på rideklubbens hjemmeside. Alle medlemmer er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes ca. 6 gange årligt. Referatet vil blive slået op i rytterstuen snarest efter, eller på vores hjemmeside.

Betaling rideskole og privatpension betales pr. måned til Stutsborg Rideskole I/S v/Marie & Peter Kirk Andersen. Stutsborg Rideklubs kontingent betales ½ årligt, se under kontingent.
Vær opmærksom på at rideskole og rideklub er to forskellige institutioner, derfor to forskellige klubmodulssystemer.

Dressurundervisning tilbydes til ryttere på privat heste se under menuen privat undervisning.

Dyrlæge kan man altid få brug for, og på opslagstavlen i rytterstuen er der et opslag, hvor man kan finde telefonnummeret på dem, der ofte kommer på Stutsborg.


Fodring foretages af Stutsborg. Af hensyn til hestenes helbred bør man ikke give de opstaldede heste godbidder uden aftale med ejeren.

Forsikring er medlemmernes eget ansvar. Familieforsikringen vil dække de fleste behov; men hvis du har en hest opstaldet bør du tale med klubbens bestyrelse eller Marie/Peter Kirk Andersen om, hvad der anbefales.

Færdsel på området skal foregå roligt og under hensyntagen til hestene som nogen gange kan reagere nervøst på løb, råb og anden højrøstet opførsel.

Glemte sager samles i rytterstuen i glemmekassen. Spørg rideskolens personale om glemte ting.

Karantæne/udelukkelse kan i henhold til klubbens love meddeles af bestyrelsen til et medlem der gør sig skyldigt i usportslig optræden, bryder dansk ridesports etiske regler eller på anden måde opfører sig til skade for klubben (herunder på trods af henstillinger ikke efterlever regler for færdsel på Stutsborg).
Ved mere end 2 måneders restance vil bestyrelsen i henhold til vedtægterne udelukke medlemmet indtil kontingentet er betalt.


Klubmesterskaber rides hvert år efter sommerferien i august eller september. Kun ekvipager der er opstaldet på Stutsborg, kan være med.

Kontingent opkræves halvårligt. Det fastsættes på den årlige generalforsamling. Der må påregnes et rykkergebyr, hvis betaling ikke er foretaget rettidigt. Endvidere henledes opmærksomheden på at kontingent skal være indbetalt for at man må ride på Stutsborg samt er berettiget til at stille op til stævner.
Ved STRKs arrangementer vil man blive slettet af startlisten, hvis forfaldent kontingent ikke er indbetalt senest dagen før den klasse, man er opstillet i, starter.
BEMÆRK at dette ikke skal indbetales til rideskolens klubmodul, men til rideklubbens klubmodul.

Mobiltelefoner er en nyttig opfindelse. Men ligesom det ikke er tilladt at benytte den ved bilkørsel, vil vi gerne have os frabedt at den benyttes, når man er til hest! I ridehusene er det direkte farligt og forstyrrende og derfor FORBUDT!

Oprydning er et nødvendigt onde. Rideskolens personale er ikke ansat til at rydde op efter de enkelte medlemmer, som derfor selv må sørge for at bringe personlige effekter på plads og fjerne gødning og andet affald fra staldgange og gårdsplads.


Opstaldning sker efter aftale med rideskolen og berører således på ingen måde klubben.

Partryttere lejer retten til at ride en hest. Parter kan enten lejes hos rideskolen eller hos pensionærer. Pensionærer er ryttere med egen opstaldet hest.

Postkassen til rideklubben er placeret i rytterstuen. Her kan man trygt lægge anmeldelser til klubbens stævner, og henvendelser til bestyrelsen.

Ponyer og heste behandler vi med respekt. Derfor vil mishandling under ingen omstændigheder blive tolereret. Bestyrelsen vil første gang ikke tøve med at bruge sin ret til at udstede karantæne.
I gentagne tilfælde vil udøveren blive indstillet til omgående eksklusion med indberetning til Dansk Rideforbund og eventuelt retsligt efterspil.

Ridehjelm er påbudt når man færdes til hest.


Ridehusene kan benyttes efter klubbens bestyrelses anvisninger. Bestyrelsen udarbejder en ridehusplan som fortæller, hvornår rideskolen har rådighed.
Når rideskolen er i ridehusene er der lukket for anden ridning; men når der foregår anden undervisning vil ridehusene - med mindre andet er oplyst - være åbne for alle. Det er dog naturligt, at man tager hensyn til ryttere, der får undervisning og ryttere som er mindre rutinerede.

Ryttere, som ikke er medlemmer af STRK eller ikke har ridehuskort til ridehusen, har ingen adgang til hest i ridehusene. Ryttere, som lejer hest/pony hos Stutsborg Rideskole (part), må kun benytte ridehusene som anvist af Stutsborg Rideskole.

Ridehuskort giver ret til at benytte ridehusene. Udleveres efter aftale med Bestyrelsen.

Ridelejre arrangeres af Stutsborg Rideskole og Rideklub.

Rideskolen udlejer ponyer og underviser ponyholdene efter aftale med rideklubben. Klubben lejer sig i øvrigt ind på området hos rideskolen, som også varetager den daglige vedligeholdelse og opsyn. Medlemmerne skal ufortrødent rette sig efter henstillinger fra personalet (som i øvrigt altid tjenstvilligt står til rådighed, hvis tiden tillader det).

Rygning er kun tilladt for personer over 21 år og kun foran rytterstuen.

Rytterstuen er til for os alle. Her kan du finde nyttige opslag, få varmen og en snak med vennerne samtidigt med, at du kan følge aktiviteterne i ridehuset. I Rideskole-tiden er det endvidere muligt at købe forfriskninger i vores kantine kaldet ”Smølfen”.

Rideklubben arrangerer 2-3 klubstævner årligt i det omfang kalenderen tillader det.

Sikkerhedsvest anskaffer og rider man med efter eget ønske. Unge under 18 år skal dog benytte sikkerhedsvest ved springning.

Skiftetøj I et begrænset omfang stiller rideskolen aflåselige skabe til rådighed for pensionærer og halvpartsryttere.

Skovture er noget alle ryttere værdsætter. Stutsborg støder direkte op til skoven, og i sæsonen indgår skovture som en del af undervisningen i rideskolen. Rider man i skoven kan man altid give besked på Stutsborg.
Når Stutsborg forlades for at ride over i skoven på den anden side af Slangerupvej, rider man op ad foldgangen og ind i skoven på Stutsborgs side af Slangerupvej - denne passeres så ved lyskrydset ved Trevang. Det er IKKE tilladt at ride ud/ind via indkørslen på Stutsborg. For bilister - vis hensyn ved ind- og udkørsel.


Smed kan man altid få brug for og på opslagstavlen i rytterstuen er der et opslag, hvor man kan finde telefonnummeret på dem, der ofte kommer på Stutsborg.

Springning for ponyryttere (< 16 år) må springning kun foregå i undervisningssammenhæng ud over til stævner under instruktion af Peter- og/eller Marie Kirk Andersen. For hesteryttere (> 16 år) er der mulighed for at træne selvstændigt om søndagen kl. 16-18.

Staldene kan altid besøges i Stutsborgs åbningstid. Færdsel i staldene skal altid foregå i et behersket tempo, og råben er absolut forbudt. Ligeledes må hestene under ingen omstændigheder fodres, og det skal respekteres, at boksene er det sted, hvor hestene stresser af.
Når man er i stalden bedes man i øvrigt følge de regler, der er opslået på stalddørene.

Udmeldelse af Stutsborg Rideklub skal ske i Klubmodul med 1 måneds varsel til en ny kontingentperiode. Rideskoleelever skal selv afmelde sig i Klubmodul ved udmelding af rideskolen.

Uheld kan som i al anden sport ikke fuldstændigt undgås. Ambulancer kan tilkaldes på 112, adressen er Slangerupvej 6 i Lynge. Husk ved mobiltelefon opkald går alarmen ikke til nærmeste central. Af forsikringshensyn vil bestyrelsen gerne orienteres i disse tilfælde.


Åbningstider er nødvendige for at give heste og ponyer lidt tid for sig selv – derfor er Stutsborg åben alle hverdage fra kl. 8 til 22, lørdag, søndag og helligdage fra kl. 8 til 18. Uden for disse tider sker færdsel på området kun efter aftale med Marie eller Peter Kirk Andersen.


Instagram@strkrideklub